บัตรทวีคูณแอร์ดรอป

∙ เพื่อรับรางวัลมากมาย
ดูรายละเอียด

บัตรทวีคูณแอร์ดรอป

--

ทวีคูณ

บัตรทวีคูณแอร์ดรอป

ระยะเวลาจำกัด (-- ยังใช้งานได้)

ราคา
-- ASD/บัตร
ปริมาณ
1 (สูงสุด)
ยอดคงเหลือที่สามารถใช้ได้
เข้าสู่ระบบ เพื่อดู
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ไม่สามารถใช้งานกับโครงการที่ใช้งานแอร์ดรอปก่อนหน้าการซื้อ

2. เมื่อทำการซื้อ รางวัลแอร์ดรอปในบัญชีผู้ใช้งานจะทวีคูณ 3 เท่า

3. บัตรทวีคูณแอร์ดรอปหนึ่งใบสามารถใช้งานกับแอร์ดรอปได้ 5 ครั้ง

4. โควต้าในการซื้อถูกจำกัดไว้ที่ 1 ใบต่อบัญชีผู้ใช้ในการออกบัตรแต่ละครั้ง

5. หากผู้ใช้งานได้รับแอร์ดรอปแต่ไม่ผ่านเกณฑ์การปลดล็อก จะถือว่าบัตรถูกใช้งานแล้ว 1 ครั้ง

6. คุณต้องดำเนินการยืนยันบัญชีให้เสร็จสิ้น จึงจะซื้อบัตรทวีคูณแอร์ดรอปได้