ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต

ซื้อ
จ่าย
1.เลือกผู้ให้บริการ
2.เลือกวิธีชำระเงิน

   ซื้อ

   จ่าย

   ผู้ให้บริการ

   วิธีชำระเงิน

   ธุรกรรมได้รับการอนุมัติแล้ว

   หมายเหตุ

   ซื้อเฉลี่ย
   จ่ายเฉลี่ย --
   เข้าสู่ระบบ