Cộng đồng

Thu nhập AscendEX

Tăng thu nhập mỗi ngày. Vừa giao dịch vừa hưởng lãi.

Khuyến khích
All
Collateral for Futures Trading 220 USDT
Collateral for Margin Trading
Dự án
APY
Lịch sử sinh lời
Nạp tài sản
Tài sản sinh lợi
Thao tác
Đang tải...

Đang tải...

Vì sao chọn AscendEX?

Variety Earn Types and Tokens for Investment

Diversified investment product types, including Staking, DeFi Yield Farming and Liquidity Mining. Multiple digital assets supported, including USDT, BTC, ETH, ATOM, KAVA, and CSPR.

High Returns and a Flexible Functionality

Premier Investment Products with Up to 50%-100% Est. APR; Low Barrier to Entry, Flexible Deposit & Redemption and Instant Unstaking Supported

An Asset with Dual Purposes

AscendEX's innovative feature allowing staked assets to be used as collateral for margin and futures trading enables users to perform margin and futures trades while earning staking profits.

FAQ

Thu nhập AscendEX là gì?
Staking là gì?
Làm thế nào để tham gia Staking?
Tôi có thể dừng staking bất cứ lúc nào được không? Có thời gian chờ unstaking không?
Tại sao Farmer tạo ra lợi nhuận hấp dẫn trên vốn?
Tôi có thể rút token của mình bất cứ lúc nào không? Có một khoảng thời gian mở khóa?
Hệ sinh thái ASD là gì?
What’s “Liquidity Mining”?